מדוע איני יכול להניע את עצמי? הבנת סגנונות המוטיבציה.

תוהה 'למה אני לא יכול להניע את עצמי?' זו שאלה נפוצה מאוד. כדי לברר מדוע, נסה ללמוד תחילה על סגנונות המוטיבציה שלך!