תכונות של מטפל אידיאלי

ד'ר פ.ס. מתאר את גישתו לפסיכותרפיה ומתאר תכונות אישיות אצל מטפלים הנחשבות חיוניות ליצירת קשר טיפולי אפקטיבי ולשימור...