'אני לא יודע', 'אני לא זוכר', 'לא עשיתי את זה' - הזדמנויות ללמד אחריות

משמעת מה הורה לעשות כשהוא שואל את ילדו 'מה קרה' ונפגש עם 'אני לא זוכר', 'לא עשיתי את זה' או 'אני לא יודע?' זה יכול להיות מאוד מתסכל כשאנחנו מנסים...